Kurs One To One

Stacjonarnie lub online

Na kursach one-to-one wyznaczam program nauczania w oparciu o potrzeby słuchacza.

Jest to kurs dla tych, którzy preferują naukę w trybie indywidualnym, z programem nauczania i terminami zajęć ściśle dostosowanymi do ich wymagań i preferencji.

Zaletą kursu jest nie tylko elastyczność, ale i przede wszystkim ścisła współpraca z trenerem, który poświęca Kursantowi 100% swojej uwagi.

W ramach kursu indywidualnego oferuję coaching językowy. Pomagam Kursantowi sprecyzować cele, ustalić plan oraz sposoby jego osiągnięcia. Coaching pozwala na ustalanie celów oraz pełny monitoring postępów Kursanta.

SPECYFIKA I METODY PRACY ONE TO ONE & IN COMPANY

Każda sesja zaczyna się od WARM UP. Tutaj praktykujemy SMALL TALK– rozmowa o niczym która ma doprowadzić do złamania pierwszych lodów, pewnego wzajemnego wysondowania i odnalezienia płaszczyzn wspólnych zainteresowań.

Nieodłącznym elementem każdej lekcji jest REVISION -powtórka materiału z poprzednich zajęć. Stawiam na sekwencyjność, czyli świadomą gradację treści i umiejętności, zwiększającą skuteczność przyswajania języka. Stawiam na komunikację i żywy język w praktyce REAL ENGLISH.

Uczę angielskiego w oparciu o indywidualne predyspozycje słuchacza, a nie ujednolicone schematy. Kurs jest spersonalizowany do potrzeb kursanta, w zależności od celów jakie chcemy osiągnąć. Główne metody, techniki i źródła które wykorzystuję przedstawiam poniżej.

METODY, TECHNIKI i ŹRÓDŁA WYKORZYSTYWANE NA SESJACH:

CLIL Content and Language Integrated Learning

CLIL dotyczy tych sytuacji, w których przedmioty nauczane są poprzez język obcy, a cele nauczania są dwojakie: uczenie się przedmiotu i równoczesne uczenie się języka obcego. Jest to uzyskanie efektu synergii poprzez skorelowanie nauczania języka obcego z elementami wiedzy ogólnej o świecie i ciekawych zagadnieniach z totalnie różnych dziedzin nauki, techniki czy nawet rozwoju osobistego. Dzięki świeżym tematom możliwe jest utrzymanie  wysokiego poziomu motywacji i maksymalnej indywidualizacji. W ten sposób wykorzystuje się naturalną motywację do uczenia się nowych i interesujących rzeczy.

BUSINESS ENGLISH MAGAZINE jest dobrym przykładem CLIL.

Anglojęzyczny magazyn dla osób uczących się angielskiego na poziomie biznesowym. Dla wszystkich, którzy chcą czytać oryginalną prasę anglojęzyczną, są znudzeni podręcznikami i szukają urozmaicenia w nauce, ciekawych biznesowych materiałów. Dzięki Business English Magazine można połączyć naukę angielskiego z poszerzaniem wiedzy na temat świata biznesu.

Również ciekawą stymulację potrafi zapewnić TED

Konferencji TED (Technology, Entertainment and Design) chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jestem wielką entuzjastką tej platformy, na której udzielają się najwybitniejsi intelektualiści z całego świata. Niewątpliwie warto od czasu do czasu zajrzeć tam dla dobra naszych szarych komórek. Dzięki stronie TED2srt możemy zmaksymalizować korzyści płynące z genialnych wystąpień i jednocześnie szkolić swój warsztat językowy. Połączenie przyjemnego z pożytecznym.

METODA AUTOLINGWALNA

Stawia się w niej na wykształcenie nawyków językowych w sposób mechaniczny, nierefleksyjny, poprzez wielokrotne powtarzanie tzw. DRILLING-dryl językowy, zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału językowego. Istotnym elementem w tej metodzie jest relacja między bodźcem a reakcją.

METODA KOGNITYWNA

Naom Chomsky zaprzeczył metodzie audiolingwalnej metodą kognitywną, zakładającą, ze uczący się powinien rozumieć język obcy i tworzyć samodzielnie coraz to nowe zdania na podstawie tzw. kompetencji językowej. Aby to osiągnąć, uczący muszą się znaleźć w sytuacji naturalnej, przyswajać język za pomocą prób i błędów. Wykorzystując te dwie metody ja pracuję na ESL Podcasts.

ESL PODCAST

Jest to świetna seria podcastów do nauki angielskiego. Dr. Jeff McQuillan stworzył ciekawy sposób nauki angielskiego. Nagrania skupiają się na codziennych sytuacjach i są odgrywane przez dwie osoby. Tematy są dość zabawne. Zapomnisz, że uczysz się angielskiego. Usłyszysz dialogi i żywy język jakim posługują się na co dzień Amerykanie- jest co DRYLOWAĆ. A później można pokusić się o odtwarzanie podobnych scenek sytuacyjnych.

BUSINESS COURSEBOOKS

OXFORD UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, MACMILLAN EDUCATION, PRESTON PUBLISHING. W zależności od poziomu i jakie cele w jakiej branży mają być osiągnięte dobieram odpowiednią książkę. Kurs podręcznikowy bardzo sprawdza się w grupach oraz dla osób, które nie zaczynają uczyć się angielskiego po raz enty.

DIRECT METHOD

Kursy angielskiego metodą bezpośrednią Direct Method for English to nowoczesny i szybki sposób nauki języka. W tej metodzie szczególny nacisk kładzie się na praktyczną naukę języka obcego. Konwersacje zajmują aż 95% czasu lekcji. Metoda uczy nie tylko mówienia, ale także myślenia w języku obcym. Intensywny tryb zajęć pozwala angażować każdego uczestnika i zapobiega dekoncentracji. Celem metody jest nauczenie zdolności swobodnej, naturalnej wypowiedzi już od samego początku nauki.

BLOGI I INSPIRUJĄCE PERSONY WYZNACZAJĄCE NOWE TRENDY W NAUCE

Lubię czytać ciekawe a zarazem merytoryczne blogi i również zachęcam moich uczniów do aktywności w sieci. Godne polecenia i śledzone przez mnie wpisy Beaty Topolskiej, Gettin’ English, Angielskiej Herbaty pochłaniają mnie bez reszty. Prezentowane tam wpisy, livy czy memy naprawdę potrafią ułatwić naukę. Prawdziwą  inspiracją dla mnie jest Mateusz Grzesiak, Radek Kotarski, Colin Rose i Marzena Żylińska. Pożyczam od nich ciekawe spostrzeżenia i innowacyjny sposób spojrzenia na naukę języka angielskiego i próbuję stosować te nowe trendy w nauczaniu języka angielskiego.

Cennik

ZAJĘCIA GENERAL ENGLISH ONE TO ONE

I osoba 45 min – 40 zł 60 min – 50 zł
II osoby 45 min – 50 zł 60 min – 60 zł